Chậu rửa Carysil

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil WAL1

Giá: 6.150.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil WAL2

Giá: 7.070.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil VIC3

Giá: 8.020.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil LMC5

Giá: 8.020.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil JAC1

Giá: 9.450.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil LAC2

Giá: 8.500.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil ENC1

Giá: 9.920.000 Đ

Mô tả sản phẩm Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Chậu rửa Carysil LAC1

Giá: 9.450.000 Đ

Chậu rửa Chén Carysil với Chất liệu 80% bột đá Granite + 20% keo và màu. Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu. SANITIZED AG Thụy Sỹ chứng nhận tính kháng khuẩn, thành phần chất liệu an toàn sức khỏe. – Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ